Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Kostelec nad Orlicí
Řešené území:k.ú. Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota

 

číslo (kód):41645449
Pořizovatel:Městský úřad Kostelec nad Orlicí 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PALACKÁ ALENA, BRNO
• číslo autorizace:812

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 23.7.2009  usnesení ZM 2/32/2009 
Zadání zahájení projednání   
schválení 16)    
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 19.10.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 17.1.2011 č.j. 845/UP/2011/Sm 
vydání 20) 5.9.2011  OOP č. j. 7/10/2011 
nabytí účinnosti 20.9.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 29.2.2016  Usnesení ZM 2/2016 - Zadáním změny č. 3 ÚP 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 16.9.2019  Usnesení ZM 4/2019 - Zadáním změny č. 4 ÚP (zkrácený postup) 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.kostelecno.cz 
Záznam proveden dne:14.10.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.