Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán městské památkové rezervace Nové Město nad Metují
Řešené území:k.ú. Nové Město nad Metují

 

číslo (kód):42637270
Pořizovatel:Městský úřad Nové Město nad Metují 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Nad Šárkou 1695/23, Praha 6
• identifikační číslo:15938131
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. MATOUŠEK TADEÁŠ, PRAHA 6
• číslo autorizace:2099

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 24) rozhodnutí o pořízení 24.5.2007 usnesení ZM 40-3034/07 
odložení podnětu   
Zadání zahájení projednání 14.6.2007  
schválení 25) 27.9.2007 usnesení ZM 43-3130/07 
Návrh zahájení projednání 26) 9.9.2008 veřejné projednání návrhu 
vydání 27) 11.12.2008 usnesením ZM 53-3372, OOP č.j. 87/ÚP/2008 
nabytí účinnosti 30.12.2008  
Ukončení platnosti ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:wwww.novemestonm.cz 
Záznam proveden dne:7.3.2014 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


24) § 62 stavebního zákona.
25) § 64 odst. 5 stavebního zákona.
26) § 65 odst. 2 stavebního zákona.
27) § 69 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.