Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie k ÚPD Adršpachu - rozvojová plocha Z20 - stavby pro individuální rekreaci
Řešené území:k.ú. Dolní Adršpach, Horní Adršpach

 

číslo (kód):4267521
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier TSUNAMI s. r. o., Palachova 1742, Náchod
• identifikační číslo:48151122
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KRTIČKA ALEŠ, HRONOV
• číslo autorizace:745

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 4.7.2012  
Možnost využití schválení 5.11.2012 schváleno pořizovatelem dle § 30 odst. 4 stavebního zákona 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:7.11.2012 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.