Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Ondratice
Řešené území:k.ú. Ondratice

 

číslo (kód):43644350
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch.Vanda Ciznerová (Architektonická kancelář), Labská 255/25, Brno
• identifikační číslo:40971511
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. CIZNEROVÁ VANDA, BRNO - ST. LÍSKOVEC
• číslo autorizace:1013

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 16.11.2006   
Zadání zahájení projednání 1.6.2007  
schválení 16) 10.8.2007   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 29.1.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 12.5.2008 KUOK/35600/2008-2/566 
vydání 20) 28.7.2008  OOP 
nabytí účinnosti 29.8.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 7.9.2013   
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mestopv.cz/showdoc.do?docid=12195 
Záznam proveden dne:8.7.2014 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.