Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Jivina
Řešené území:k.ú. Jivina u Hořovic

 

číslo (kód):43937319
Pořizovatel:Městský úřad Hořovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Michaela Štádlerová (PAFF architekti), Na spojce 628/10, Praha 10
• identifikační číslo:44257112
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTÁDLEROVÁ MICHAELA, PRAHA 10
• číslo autorizace:3121

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 7.6.2005   
Zadání zahájení projednání 22.8.2005  
schválení 16) 23.2.2006  ÚSŘ 5575/05/Ro 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 16.5.2006  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 21.9.2006  Usnesení obce 
Návrh zahájení projednání 18) 16.7.2007 S-MUHO/4162/2007/VÝST/Mar 
stanovisko krajského úřadu 19) 4.10.2007 SZ 136761/2007/KUSK/ÚSŘ/Ro 
vydání 20) 3.6.2008  Veřejná vyhláška obce č. 01/2008 
nabytí účinnosti 18.6.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:20.3.2014 
Zaznamenal(a):Iva Johánková 
Telefon:257280940 
Email:johankova@kr-s.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.