Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie lokality Z8 Praskačka
Řešené území:k.ú. Krásnice, Praskačka, Sedlice u Hradce Králové, Vlčkovice u Praskačky

 

číslo (kód):44118899
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Kramář, autorizovaný architekt (SUMA - architektonický atelier), Pod zahrady 1305/, Třebechovice pod Orebem
• identifikační číslo:16245423
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KRAMÁŘ PAVEL, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2091

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 3.3.2009  
Možnost využití schválení 21.9.2009  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 400 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:5.10.2009 
Zaznamenal(a):Lenka Sodomková 
Telefon:495817462 
Email:lsodomkova@kr-kralovehradecky.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.