Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Litoměřice
Řešené území:k.ú. Litoměřice, Pokratice

 

číslo (kód):44259280
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistický atelier, Varšavská 692/32, Praha 2
• identifikační číslo:15078698
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUBEK PAVEL, PRAHA 2
• číslo autorizace:435

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 4.11.2004   
Zadání zahájení projednání 4.5.2006  
schválení 16) 23.11.2006   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 17.10.2007  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 6.3.2008   
Návrh zahájení projednání 18) 6.10.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 3.4.2009 č.j. 103/UPS/2009 
vydání 20) 22.10.2009   
nabytí účinnosti 13.11.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 21.4.2016  usnesení ZM Litoměřice č. 42/3/2015 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://radnice.litomerice.cz/uzemniplanovani.html 
Záznam proveden dne:14.9.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Řípová 
Telefon:475657538 
Email:ripova.c@kr-ustecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.