Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Chvaletice
Řešené území:k.ú. Chvaletice, Telčice

 

číslo (kód):45777529
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier AURUM, s.r.o., Jiráskova 21/, Pardubice
• identifikační číslo:42937680
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PETRŮ IVANA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:966

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 6.12.2003  usnesení č. 37/2003 
Zadání zahájení projednání 7.10.2004 projednání 9.11.04, vystaveno od 11.10. do 10.11.04 
schválení 16) 24.6.2005  usnesení č. 16/2005, stanovisko NOÚP 19.4.2005 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 6.3.2006 projednání 6. 4. 2006, vystaveno od 6. 3. do 6. 4. 2006 
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 20.12.2006  usnesení č. 34/2006, stanovisko NOÚP 6. 12. 2006 
Návrh zahájení projednání 18) 10.9.2007 společné jednání 2.10.2007 
stanovisko krajského úřadu 19) 31.3.2008  
vydání 20) 11.6.2008  usnesení č. 15/2008/B/33 
nabytí účinnosti 15.7.2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 3.10.2012  usnesení č. 27/2012/B/24 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 4.12.2017  usnesení č. Z/18/2017/27 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.chvaletice.cz/mesto/mapovy-server/uzemni-plan-chvaletice/#evt_15 
Záznam proveden dne:17.9.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Helena Špiková 
Telefon:466026317 
Email:helena.spikova@pardubickykraj.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.