Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie lokality BV/1 a BV/2 2. změny ÚPSÚ Olšany u Prostějova - změna (úprava regulativů)
Řešené území:k.ú. Olšany u Prostějova

 

číslo (kód):46134585
Pořizovatel:
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Malý (projekční kancelář), 17. listopadu 1126/43, Olomouc
• identifikační číslo:11569735
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. MALÝ PETR, OLOMOUC
• číslo autorizace:1660

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 18.3.2010  
Možnost využití schválení 20.4.2010  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:23.12.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Římská 
Telefon:582329732 
Email:Jana.Rimska@prostejov.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.