Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Všestary
Řešené území:k.ú. Bříza u Všestar, Chlum u Hradce Králové, Lípa u Hradce Králové, Rosnice u Všestar, Rozběřice, Všestary

 

číslo (kód):47243899
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Žaluda, projektová kancelář, , Železná 493/20, Praha
• identifikační číslo:73580872
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ČAPEK MICHAL, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:3897

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 23.4.2009   
Zadání zahájení projednání 18.3.2010  
schválení 16) 22.7.2010   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 1.7.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 12.10.2011  
vydání 20) 15.12.2011   
nabytí účinnosti 31.12.2011 Vyhláška vyvěšena 16, 12. 2011 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 21.1.2016  Usnesení č. 9/2016 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.hradeckralove.org 
Záznam proveden dne:24.2.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.