Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán Prostějov
Řešené území:k.ú. Prostějov

 

číslo (kód):47452944
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Riegrova 793/2, Prostějov
• identifikační číslo:25587293
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. LANGER LADISLAV, PROSTĚJOV
• číslo autorizace:1476

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 24) rozhodnutí o pořízení 29.6.2010 usn. č. 11094 
odložení podnětu   
Zadání zahájení projednání 7.10.2010  
schválení 25) 21.12.2010 usn. č. 11243 
Návrh zahájení projednání 26) 1.3.2011  
vydání 27) 20.9.2011 usn. č. 10143, OOP č. 2/2011 
nabytí účinnosti 7.10.2011  
Ukončení platnosti ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:21.10.2011 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


24) § 62 stavebního zákona.
25) § 64 odst. 5 stavebního zákona.
26) § 65 odst. 2 stavebního zákona.
27) § 69 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.