Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Prověřovací studie parku na Dlouhé ulici, Olomouc
Řešené území:k.ú. Lazce

 

číslo (kód):48777407
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Stavoprojekt Olomouc, a.s., Holická 1099/31, Olomouc
• identifikační číslo:45192031
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. PAVLAČKA RADEK, OLOMOUC
• číslo autorizace:2080

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy)  17.2.2006  
Etapa průzkumů a rozborů odevzdání   
Etapa návrhová odevzdání   
zahájení projednání3)   
schválení zadání ÚPD4)   
EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli   
Možnost využití schválení   
Ověření aktuálnosti potvrzení 21.12.2018  
Ukončení možnosti využití schválení 3.5.2022  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie/tabulka-studie 
Záznam proveden dne:20.5.2022 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.