Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie obytné a odpočinkové zóny Čekanice, Tábor - lokalita Čk 9, Čk 1/2, T 14,
Řešené území:k.ú. Čekanice u Tábora

 

číslo (kód):49869936
Pořizovatel:Městský úřad Tábor 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Alena Kalinová - Atelier KA 21 , Táboritů 606/6, Sezimovo Ústí
• identifikační číslo:62550870
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KALINOVÁ ALENA, SEZIMOVO ÚSTÍ
• číslo autorizace:2517

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli   
Možnost využití schválení 9.2.2009  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.taborcz.eu/uzemni-studie-obytna-a-odpocinkova-zona-cekanice/d-3200/p1=2587 
Záznam proveden dne:10.4.2014 
Zaznamenal(a):Eva Havránková 
Telefon:381486174 
Email:eva.havrankova@mutabor.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.