Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Velký Týnec - Čechovice - lokalita B17 a B18
Řešené území:k.ú. Čechovice

 

číslo (kód):50136965
Pořizovatel:neuvedeno 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing.arch.Roman Gale, Bayerova 800/31, Brno
• identifikační číslo:65345495
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. GALLE ROMAN, BRNO
• číslo autorizace:2895

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 15.10.2012  
Možnost využití schválení 8.11.2012  
Ověření aktuálnosti potvrzení 13.8.2020  
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc/prehled-platne-upd-orp-olomouc 
Záznam proveden dne:13.8.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.