Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Hornosín
Řešené území:k.ú. Hornosín

 

číslo (kód):50495547
Pořizovatel:Městský úřad Blatná 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Olga Tausingerová, atelier TAU-plan, Na Hroudě 667/21, Praha 10
• identifikační číslo:47624795
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TAUSINGEROVÁ OLGA, PRAHA 10
• číslo autorizace:3026

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 30.9.2009   
Zadání zahájení projednání 22.9.2010  
schválení 16) 28.11.2010  Usnesení 1/11/2010 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 3.3.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 11.7.2011 KUJCK26905/2011 OREG/3 
vydání 20) 30.1.2012  27.1.2012 vydáno v ZO usnesení o vydání č. 01/2012 
nabytí účinnosti 14.2.2012  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 10.9.2016  Zadání Změny č. 1 ÚP Hornosín 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 15.9.2021  č. usnesení ZO: 20/2021 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/uzemni-planovani/prehled-uzemne-planovaci-dokumentace-orp-blatna/hornosin/ 
Záznam proveden dne:22.9.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Linhartová 
Telefon:383416150 
Email:linhartova@mesto-blatna.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.