Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Nechanice - Za školou I.
Řešené území:k.ú. Nechanice

 

číslo (kód):50643557
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Žaluda, projektová kancelář, , Železná 493/20, Praha
• identifikační číslo:73580872
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ČAPEK MICHAL, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:3897

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 9.6.2011 žádost o pořízení 2.6.2011 
Možnost využití schválení 12.9.2011  
Ověření aktuálnosti potvrzení 30.9.2019 aktuálnost řešení ve znění Změny č. 1 
Ukončení možnosti využití schválení 5.5.2020 schválení pořizovatelem - nahrazeno novou aktuální ÚS ZA ŠKOLOU 2020 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:6.5.2020 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Rambousková 
Telefon:495707610 
Email:Martina.Rambouskova@mmhk.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.