Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Hrdibořice
Řešené území:k.ú. Hrdibořice

 

číslo (kód):51159304
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Tatjana Bergmannová (Atelier B), nám. T. G. Masaryka 2433/, Zlín
• identifikační číslo:45673985
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BERGMANNOVÁ TATJANA, ZLÍN
• číslo autorizace:744

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 26.5.2008   
Zadání zahájení projednání 27.5.2009  
schválení 16) 20.7.2009   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání  spojené projednání konceptu a návrhu 
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 21.9.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 21.12.2009 č.j.:KUOK 113892/2009 
vydání 20) 21.6.2010  Opatření obecné povahy 
nabytí účinnosti 7.7.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:15.7.2010 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.