Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Česká Rybná
Řešené území:k.ú. Česká Rybná u Žamberka

 

číslo (kód):52866762
Pořizovatel:Městský úřad Žamberk 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS, Husova 888/, Ústí nad Orlicí
• identifikační číslo:18837930
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KULDA PETR, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
• číslo autorizace:1766

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 15.9.2005  usnesení č. 53/2005 
Zadání zahájení projednání 10.5.2006 projednání 18.5.2006, vystaveno od 12.5. do 12.6.2006 
schválení 16) 21.9.2006  usnesení č. 75/2006 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 9.7.2007 společné jednání 6.8.2007 
stanovisko krajského úřadu 19) 10.1.2008  
vydání 20) 17.4.2008  opatření obecné povahy č. 1/2008 
nabytí účinnosti 7.5.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 26.10.2012  Usnesení č. 105/2012 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 9.12.2016  Usnesení ZO č. 434/2016 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=61 
Záznam proveden dne:21.12.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Helena Špiková 
Telefon:466026317 
Email:helena.spikova@pardubickykraj.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.