Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Žalkovice
Řešené území:k.ú. Žalkovice

 

číslo (kód):5323429
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Tatjana Bergmannová (Atelier B), nám. T. G. Masaryka 2433/, Zlín
• identifikační číslo:45673985
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BERGMANNOVÁ TATJANA, ZLÍN
• číslo autorizace:744

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 22.12.2003  usnesení z V.jednání ZO 
Zadání zahájení projednání 3.3.2004  
schválení 16) 19.10.2004  usnesení z VIII.jednání zastupitelstva obce 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 1.9.2005  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 19.12.2006  Výpis z usnesení - ZO 04/02/06 
Návrh zahájení projednání 18) 18.3.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 21.5.2008 KUZL 30707/2008 ÚP-Dr 
vydání 20) 23.7.2009  Usnesení z XV.jednání Zastupitelstva obce 
nabytí účinnosti 12.8.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 31.3.2014  usnesení č. 6/16/2014 Zastupitelstva obce Žalkovice 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 20.3.2018  usnesení č. 6/16/2018 Zastupitelstva obce Žalkovice 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:17.4.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Litvinová 
Telefon:573321291 
Email:pavla.litvinova@mesto-kromeriz.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.