Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Určice
Řešené území:k.ú. Určice

 

číslo (kód):53298586
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. CIZNEROVÁ VANDA, BRNO - ST. LÍSKOVEC
• číslo autorizace:1013

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 18.4.2008  Usnesení č. 8/231 z veřejného Zastupitelstava obce Určice 
Zadání zahájení projednání 20.2.2009  
schválení 16) 17.4.2009  Usnesení č. 12/330 z veřejného Zastupitelstava obce Určice 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 1.9.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 9.9.2009 č.j.:KÚOK/86345/2009-2/566 
vydání 20) 29.12.2009  Usnesení č. 16/400 z veřejného Zastupitelstava obce Určice 
nabytí účinnosti 27.1.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 27.12.2013  Usnesení č. 21/369 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mestopv.cz/showdoc.do?docid=12195 
Záznam proveden dne:8.7.2014 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.