Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Koldín
Řešené území:k.ú. Koldín

 

číslo (kód):53528994
Pořizovatel:Městský úřad Vysoké Mýto 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Čížek (Architektonický atelier), Újezdská 1429/, Choceň
• identifikační číslo:13558781
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ČÍŽEK PAVEL, CHOCEŇ
• číslo autorizace:978

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 10.6.2010   
Zadání zahájení projednání 30.9.2010  
schválení 16) 9.11.2010   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 7.2.2012  
stanovisko krajského úřadu 19) 19.4.2012  
vydání 20) 25.6.2012   
nabytí účinnosti 12.7.2012  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 19.5.2016   
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 20.5.2020  Usnesení 12/2/2020 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/11078-uzemni-plan-koldin-uplne-zneni-po-zmene-c-1 
Záznam proveden dne:15.6.2020 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jana Marková 
Telefon:466026309 
Email:jana.markova@pardubickykraj.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.