Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie opatřená České Budějovice, Aspera
Řešené území:k.ú. České Budějovice 6

 

číslo (kód):53710573
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Martin Kouba, Rudolfovská 150, České Budějovice
• identifikační číslo:69534080
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUBA MARTIN, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:3477

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 10.4.2012  
Možnost využití schválení 15.10.2012 předáno na SÚ 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:10.12.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Michaela Urbanová 
Telefon:386803007 
Email:urbanovam@c-budejovice.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.