Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Výstaviště Flora Olomouc
Řešené území:k.ú. Olomouc-město

 

číslo (kód):55411928
Pořizovatel:
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler, Wanklova 6, Brno
• identifikační číslo:12189391
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SENDLER ZDENĚK, BRNO
• číslo autorizace:1117

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 3.8.2017  
Možnost využití schválení 28.6.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie 
Záznam proveden dne:29.6.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.