Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Vrbice
Řešené území:k.ú. Vrbice u Velkých Pavlovic

 

číslo (kód):56650942
Pořizovatel:Městský úřad Hustopeče 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. JENČKOVÁ BARBORA, BRNO
• číslo autorizace:2872

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 10.6.2010  usnesení ZO ze dne 10.06.2010 
Zadání zahájení projednání 11.10.2010  
schválení 16) 19.1.2011   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 11.7.2012  
stanovisko krajského úřadu 19) 8.10.2012  
vydání 20) 20.12.2012   
nabytí účinnosti 7.1.2013  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 31.1.2017  usnesení ZO Vrbice 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.hustopece-city.cz 
Záznam proveden dne:10.3.2017 
Zaznamenal(a):RNDr. Milada Litschmannová 
Telefon:519441093 
Email:litschmannova.region@hustopece-city.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.