Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Popice
Řešené území:k.ú. Popice

 

číslo (kód):56954592
Pořizovatel:Městský úřad Hustopeče 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Ivo Kabeláč (LAND-studio), Anenská 14/12, Brno
• identifikační číslo:12723886
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KABELÁČ IVO, BRNO
• číslo autorizace:618

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 26.4.2004   
Zadání zahájení projednání 15.7.2004  
schválení 16) 16.12.2004   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 14.9.2005  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 2.2.2006   
Návrh zahájení projednání 18) 3.10.2007  
stanovisko krajského úřadu 19) 18.12.2007  
vydání 20) 9.7.2008   
nabytí účinnosti 26.7.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 20.11.2013   
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:17.1.2014 
Zaznamenal(a):RNDr. Milada Litschmannová 
Telefon:519441093 
Email:litschmannova.region@hustopece-city.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.