Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Urbanistická studie Třeboň - Nová Hlína
Řešené území:k.ú. Branná, Břilice, Holičky u Staré Hlíny, Přeseka, Stará Hlína, Třeboň

 

číslo (kód):57554262
Pořizovatel:Městský úřad Třeboň 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO, Jeremiášova 1927/14, České Budějovice
• identifikační číslo:10270078
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOVÁŘ STANISLAV, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:121

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 17.4.1997  
Průzkumy a rozbory odevzdání 30.9.1997  
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 20.9.1997  
zahájení projednání 25.9.1997  
ukončení projednání   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu   
schválení návrhu 3)  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   
EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli   
Možnost využití schválení   
Ověření aktuálnosti potvrzení 29.12.2012  
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:16.8.2017 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Aleš Valder 
Telefon:384342156 
Email:ales.valder@mesto-trebon.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.