Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Zlatá Olešnice
Řešené území:k.ú. Zlatá Olešnice

 

číslo (kód):57725161
Pořizovatel:Městský úřad Trutnov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér, Horská 64/, Trutnov
• identifikační číslo:63220385
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SMILNICKÝ VLADIMÍR, TRUTNOV
• číslo autorizace:503

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 12.8.2008  usnesení č. 6/2008 
Zadání zahájení projednání 12.6.2009  
schválení 16) 30.10.2009  usnesení č. 7/2009 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19) 9.11.2011 20805/UP/2011/VA 
vydání 20) 16.8.2012  Usnesení č. M5/2012/3 ze dne1.8.2012 
nabytí účinnosti 1.9.2012  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 20.9.2017   
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://upd.trutnov.cz/upd/zlata-olesnice/ 
Záznam proveden dne:7.12.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Marek Hlíza 
Telefon:499803372 
Email:hliza@trutnov.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.