Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lešany
Řešené území:k.ú. Lešany u Prostějova

 

číslo (kód):59269350
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Stanislav Vrubel (Architektonický ateliér), Bohuslavská 1326/, Lipník nad Bečvou
• identifikační číslo:63706792
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VRUBEL STANISLAV, LIPNÍK NAD BEČVOU
• číslo autorizace:2721

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 21.10.2002   
Zadání zahájení projednání 21.1.2004  
schválení 16) 10.12.2004   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 24.4.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 8.8.2008 KUOK/67311/2008-2/566 
vydání 20) 23.1.2009   
nabytí účinnosti 10.2.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:5.3.2009 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.