Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Šakvice - Za Výhonem
Řešené území:k.ú. Šakvice

 

číslo (kód):59334963
Pořizovatel:Obecní úřad Šakvice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli   
Možnost využití schválení 10.5.2011  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.hustopece-city.cz 
Záznam proveden dne:10.5.2011 
Zaznamenal(a):RNDr. Leoš Vejpustek 
Telefon:519441094 
Email:region@hustopece-city.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.