Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán městské památkové zóny Trutnov
Řešené území:k.ú. Trutnov

 

číslo (kód):59394472
Pořizovatel:Městský úřad Trutnov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér, Horská 64/, Trutnov
• identifikační číslo:63220385
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SMILNICKÝ VLADIMÍR, TRUTNOV
• číslo autorizace:503

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 24) rozhodnutí o pořízení 16.4.2007 Usnesení ZM Trutnov č. 2007-118/2 
odložení podnětu   
Zadání zahájení projednání 1.6.2009  
schválení 25) 23.11.2009 Usnesení ZM Trutnov č. 2009-305/6 
Návrh zahájení projednání 26) 23.10.2012 společné jednání o návrhu s dotčenými orgány 
vydání 27) 16.12.2013 usnesením Zastupitelstva města Trutnova č. 2013-238/6 
nabytí účinnosti 1.1.2014  
Ukončení platnosti ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.trutnov.cz 
Záznam proveden dne:20.3.2014 
Zaznamenal(a):Bc. Marek Hlíza 
Telefon:499803372 
Email:hliza@trutnov.cz 

 


24) § 62 stavebního zákona.
25) § 64 odst. 5 stavebního zákona.
26) § 65 odst. 2 stavebního zákona.
27) § 69 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.