Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Zhořec
Řešené území:k.ú. Zhořec u Pacova

 

číslo (kód):5949039
Pořizovatel:Městský úřad Pacov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier Jaromír Srba CTS, Čéčova 16, České Budějovice
• identifikační číslo:10279946
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SRBA JAROMÍR, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:3170

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 24.3.2011   
Zadání zahájení projednání   
schválení 16) 4.8.2011   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20)    
nabytí účinnosti 18.7.2015  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestopacov.cz/mestsky-urad/odbor-vystavby/informace/uzemni-planovani/zhorec/  
Záznam proveden dne:17.8.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Ryšavá 
Telefon:564602270 
Email:rysava.l@kr-vysocina.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.