Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Nové Město nad Metují
Řešené území:k.ú. Krčín, Nové Město nad Metují, Spy, Vrchoviny

 

číslo (kód):59672182
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:AGORA – architektonický a stavební atelier, spol. s.r.o., U soudu 536/6a, Liberec 2
• identifikační číslo:40230155
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KAPLAN IVAN, PRAHA 3
• číslo autorizace:576

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 24.6.2010  usnesení ZM 65-6456/10 
Zadání zahájení projednání   
schválení 16) 1.9.2011  usnesení ZM 76-6704/11 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20)    
nabytí účinnosti 5.5.2018  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.novemestonm.cz/obcan/uzemni-planovani/uzemni-plan-mesta/ 
Záznam proveden dne:11.6.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.