Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Zahradní II, Grygov
Řešené území:k.ú. Grygov

 

číslo (kód):603885
Pořizovatel:
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Stavoprojekt Olomouc, a.s., Holická 1099/31, Olomouc
• identifikační číslo:45192031
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SRNEC STANISLAV, PROSTĚJOV
• číslo autorizace:3610

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 30.3.2011  
Možnost využití schválení 31.1.2012  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení 2.10.2020 dle § 30 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. 

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc/prehled-platne-upd-orp-olomouc 
Záznam proveden dne:13.8.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.