Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Myslejovice
Řešené území:k.ú. Kobylničky, Křenůvky, Myslejovice

 

číslo (kód):62351625
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Alenka Jenčková (ASKA), Schodová 1777/16, Brno
• identifikační číslo:15192024
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. JENČKOVÁ ALENKA, BRNO
• číslo autorizace:1886

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 27.10.2005  Usn. č.12/6/2005 
Zadání zahájení projednání 1.12.2005  
schválení 16) 30.3.2006  Usn. č. 14/1/2006 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 23.9.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 23.3.2010 č.j.: KÚOK/21352/2010 
vydání 20) 29.6.2010  Usn. č. 15/4/2010 
nabytí účinnosti 18.8.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 25.9.2014   
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:5.1.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.