Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Blatno
Řešené území:k.ú. Blatno u Podbořan, Malměřice

 

číslo (kód):62554567
Pořizovatel:Městský úřad Podbořany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. Václav Jetel, Trojská 365/145, Praha 7
• identifikační číslo:71672494
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 19.2.2009  č.usnesení 3-26/2009 
Zadání zahájení projednání 24.1.2012  
schválení 16) 22.3.2012  č.usnesení 3-19/2012 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 11.6.2012  
stanovisko krajského úřadu 19) 20.8.2012  
vydání 20) 10.11.2012  č.usnesení 2-26/2012 
nabytí účinnosti 26.11.2012  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 15.6.2017  č.us. 5-33/2017 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:14.2.2018 
Zaznamenal(a):Irena Herejková 
Telefon:415237538 
Email:hrerejkova@podborany.net 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.