Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Urbanistická studie obce Bukovina u Přelouče
Řešené území:k.ú. Bukovina u Přelouče

 

číslo (kód):62805913
Pořizovatel:Okresní úřad 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. František Příborský - ATELIER ATEPIS, Bratranců Veverkových 2717/, Pardubice
• identifikační číslo:11136693
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PŘÍBORSKÝ FRANTIŠEK, PARDUBICE
• číslo autorizace:934

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 20.9.1999 uzavřena smlouva 
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 1.12.1999 koncept - US 
zahájení projednání 20.4.2000 23.5.2000 projednání s DOSS, 25.5.2000 s veřejností, 27.9.2000 souborné stanovisko 
ukončení projednání 27.9.2000 zapracování připomínek ověřeno 23.4.2001 
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 7.6.2001 schválení US, usnesení č. 6/2001 
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu   
schválení návrhu 3)  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   
EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli   
Možnost využití schválení   
Ověření aktuálnosti potvrzení 1.1.2007  
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:10.9.2007 
Zaznamenal(a):Ing. Martin Šejvl 
Telefon:777129411 
Email:martin.sejvl@pardubickykraj.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.