Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Velké Hostěrádky
Řešené území:k.ú. Velké Hostěrádky

 

číslo (kód):66228883
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, Brno
• identifikační číslo:63496992
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HUČÍK MILAN, BRNO
• číslo autorizace:2483

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 19.11.2009   
Zadání zahájení projednání 11.2.2010  
schválení 16) 12.4.2010   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 27.1.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 11.4.2011  
vydání 20) 14.7.2011   
nabytí účinnosti 3.8.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 26.6.2015   
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.hustopece-city.cz 
Záznam proveden dne:16.10.2015 
Zaznamenal(a):RNDr. Milada Litschmannová 
Telefon:519441093 
Email:litschmannova.region@hustopece-city.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.