Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Přívrat
Řešené území:k.ú. Přívrat

 

číslo (kód):66933840
Pořizovatel:Městský úřad Česká Třebová 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS, Husova 888/, Ústí nad Orlicí
• identifikační číslo:18837930
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KULDA PETR, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
• číslo autorizace:1766

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 25.4.2007  usnesení ZO č. 12/2007 
Zadání zahájení projednání 14.2.2008 vystaveno od 18.2.2008 do 18.3.2008 
schválení 16) 23.4.2008  usnesení ZO č. 11/2008 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 4.11.2008 projednáno 25.11.2008, vystaveno od 6.11.2008 do 25.12.2008 
stanovisko krajského úřadu 19) 4.3.2009  
vydání 20) 29.7.2009   
nabytí účinnosti 21.8.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 31.7.2013  usnesení č.26/2013 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 30.8.2017  usnesení ZO č. 31/2017 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.ceska-trebova.cz/uzemni-plan-obce-privrat/ds-1129/archiv=0&p1=2867 
Záznam proveden dne:20.11.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Helena Špiková 
Telefon:466026317 
Email:helena.spikova@pardubickykraj.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.