Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Podbořanský Rohozec
Řešené území:k.ú. Podbořanský Rohozec

 

číslo (kód):67437380
Pořizovatel:Městský úřad Podbořany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. JETEL VÁCLAV, PRAHA 7
• číslo autorizace:3541

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 4.3.2009  č. usnesení 2/09 
Zadání zahájení projednání 22.3.2010  
schválení 16) 30.6.2010  č. usnesení 3/10 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 11.5.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 7.12.2011 19.9.2011 žádost o posouzení dle §51 SZ 
vydání 20) 25.4.2012   
nabytí účinnosti 10.5.2012  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 26.4.2017  zasedání ZO 13/17, č. usnesení 13. 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:13.10.2017 
Zaznamenal(a):Irena Herejková 
Telefon:415237538 
Email:hrerejkova@podborany.net 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.