Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Vrbka
Řešené území:k.ú. Vrbka u Sulimova

 

číslo (kód):67678468
Pořizovatel:Městský úřad Kroměříž 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Milan Krouman - AKTÉ Kroměříž, Kollárova 629/14, Kroměříž
• identifikační číslo:63459931
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KROUMAN MILAN, KROMĚŘÍŽ
• číslo autorizace:2630

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 21.3.2006  usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce (6/V3/06) 
Zadání zahájení projednání 30.1.2008  
schválení 16) 19.3.2008  usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce (13/V3/08) 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 9.6.2009 společné jednání 
stanovisko krajského úřadu 19) 28.8.2009 stanovisko č.j.: KUZL 55453/2009 ÚP-Br 
vydání 20) 24.9.2010  usnesení č. 18/V06/10 ze zasedání zastupitelstva obce 
nabytí účinnosti 20.10.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 18.3.2015  usnesení č. 31/V3/15 ze zasedání zastupitelstva obce 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 8.9.2021  usnesení zastupitelstva obce č.136/V15/21 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/uzemni-plan/ 
Záznam proveden dne:30.9.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Pavla Litvinová 
Telefon:573321291 
Email:pavla.litvinova@mestokm.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.