Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Obědovice - rodinné domy na pozemku 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/9
Řešené území:k.ú. Obědovice

 

číslo (kód):67708986
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ARKO spol.s r.o., Jižní 870, Hradec Králové
• identifikační číslo:15061370
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HANUŠ ZDENĚK, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:508

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 7.7.2009  
Možnost využití schválení 2.3.2010 usnesení obce č.2/2010 ze dne 23.2.2010 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení 21.3.2015 Dnem nabytí účinnosti ÚP Obědovice 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:31.3.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Rambousková 
Telefon:495707610 
Email:Martina.Rambouskova@mmhk.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.