Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán obce Velichovky
Řešené území:k.ú. Hustířany, Velichovky

 

číslo (kód):68584840
Pořizovatel:Městský úřad Jaroměř 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:URBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové
• identifikační číslo:42195454
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FALTA BEDŘICH, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:6

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 1.5.1996  5/1996 
Zadání zahájení projednání   
schválení 16)    
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 1.2.1997 2/1997 
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 1.10.1997  10/1997 
Návrh zahájení projednání 18) 1.12.1998 12/1998 
stanovisko krajského úřadu 19) 6.1.2000 č.j. 427/2000/RR-ing.Cj. 
vydání 20) 9.2.2000  OZV č. 1/2000 
nabytí účinnosti 24.2.2000  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:21.1.2013 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.