Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Příkazy - Z2 u zemědělského družstva
Řešené území:k.ú. Příkazy

 

číslo (kód):68613832
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:KOIS ARCH s.r.o., Dolany 591, Dolany
• identifikační číslo:5635063
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOIŠOVÁ PAVLA, DOLANY
• číslo autorizace:3189

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 1.11.2018  
Možnost využití schválení 8.3.2019  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc/prehled-platne-upd-orp-olomouc 
Záznam proveden dne:15.3.2019 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.