Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Jamné nad Orlicí - lokalita Z7
Řešené území:k.ú. Jamné nad Orlicí

 

číslo (kód):6914920
Pořizovatel:Městský úřad Žamberk 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier AUREA, spol. s r.o., Hrdlořezská 72/47, Praha 9
• identifikační číslo:25096770
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. AUER ZDENĚK, PRAHA 8
• číslo autorizace:610

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 7.5.2012  
Možnost využití schválení 15.8.2012  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.zamberk.cz/Index.php?IdS=13&IdKZ=5008 
Záznam proveden dne:22.8.2012 
Zaznamenal(a):Ing. Zdena Loumanová 
Telefon:466026305 
Email:zdena.loumanova@pardubickykraj.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.