Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Pohorovice
Řešené území:k.ú. Kloub, Pohorovice

 

číslo (kód):69549196
Pořizovatel:Městský úřad Vodňany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Václav Štěpán - Architektonický ateliér Štěpán, Žižkova 309/12, České Budějovice
• identifikační číslo:10276661
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTĚPÁN VÁCLAV, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1150

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 9.3.2007   
Zadání zahájení projednání 11.7.2007  
schválení 16) 23.8.2007   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 25.9.2009 Oznámení o společné jednání o upraveném návrhu ÚP Pohorovice 
stanovisko krajského úřadu 19) 17.5.2010 Posouzení návrhu ÚP Pohorovice čj. KUJCK 15379/2010 OREG/2 
vydání 20) 6.8.2010  Opatření obecné povahy schváleno ZO Pohorovice pod usnesením č. 1 
nabytí účinnosti 26.8.2010 Veřejná vyhláška OOP ÚP Pohorovice (vyvěšena dne 11.8.2010) 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 30.5.2014  Zpráva schválena v ZO 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:15.11.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Aleš Dvořák 
Telefon:383379165 
Email:dvorak@muvodnany.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.