Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Tábor - Klokoty - U tankodromu II - lokalita K 16, K 15
Řešené území:k.ú. Klokoty

 

číslo (kód):69828432
Pořizovatel:Městský úřad Tábor 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BLAHA OLDŘICH, TÁBOR
• číslo autorizace:957

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 6.9.2010  
Možnost využití schválení 23.11.2010  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.taborcz.eu/uzemni-studie-klokoty-u-tankodromu-ii/d-3148/p1=2587 
Záznam proveden dne:10.4.2014 
Zaznamenal(a):Eva Havránková 
Telefon:381486174 
Email:eva.havrankova@mutabor.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.