Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Slatina
Řešené území:k.ú. Slatina u Vysokého Mýta

 

číslo (kód):69936769
Pořizovatel:Městský úřad Vysoké Mýto 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Čížek (Architektonický atelier), Újezdská 1429/, Choceň
• identifikační číslo:13558781
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ČÍŽEK PAVEL, CHOCEŇ
• číslo autorizace:978

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 1.3.2010   
Zadání zahájení projednání 9.6.2010  
schválení 16) 2.8.2010  usnesení 8/2010 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19) 30.6.2011  
vydání 20) 12.9.2011   
nabytí účinnosti 30.9.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 15.9.2015   
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 16.12.2019  Usnesení č. 5/2019 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/5735-uzemni-plan-obce-slatina-zmna-1 
Záznam proveden dne:6.5.2020 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jana Marková 
Telefon:466026309 
Email:jana.markova@pardubickykraj.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.