Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Urbanistická studie Třeboň - K Břilicům
Řešené území:k.ú. Branná, Břilice, Holičky u Staré Hlíny, Přeseka, Stará Hlína, Třeboň

 

číslo (kód):70486085
Pořizovatel:Městský úřad Třeboň 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:A+U DESIGN, spol. s r.o., Fráni Šrámka 1324/24, České Budějovice
• identifikační číslo:49022571
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FUČÍK VLADIMÍR, RUDOLFOV(Č. BUDĚJOVICE)
• číslo autorizace:2491

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy)  26.3.2001  
Etapa průzkumů a rozborů odevzdání 9.8.2001  
Etapa návrhová odevzdání 11.10.2001  
zahájení projednání3)   
schválení zadání ÚPD4)   
EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli   
Možnost využití schválení   
Ověření aktuálnosti potvrzení 29.12.2012  
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:16.8.2017 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Aleš Valder 
Telefon:384342156 
Email:ales.valder@mesto-trebon.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.