Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Olomouc, US-08 Hněvotínská - Za Hřbitovem
Řešené území:k.ú. Nová Ulice

 

číslo (kód):7404728
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., Zámečnická 182/5, Brno
• identifikační číslo:3887707
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. MUSIL RADIM, BRNO
• číslo autorizace:1687

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 10.10.2014  
Možnost využití schválení 6.12.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie 
Záznam proveden dne:3.1.2017 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.