Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Očihov
Řešené území:k.ú. Očihov, Očihovec

 

číslo (kód):7439823
Pořizovatel:Městský úřad Podbořany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. Jaroslav Frána - inženýrské a stavební práce (ISP), U kaštanu 1217/4, Praha 6
• identifikační číslo:10145664
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 19.10.2005   
Zadání zahájení projednání 5.11.2007  
schválení 16) 24.9.2008   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 7.4.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 30.3.2011 3.11.2010 žádost o posouzení Návrhu § 51 SZ 
vydání 20) 3.10.2011  č. usnesení 10/2011 
nabytí účinnosti 20.10.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 29.2.2016  3/15/2016 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:14.2.2018 
Zaznamenal(a):Irena Herejková 
Telefon:415237538 
Email:hrerejkova@podborany.net 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.